Grodziccy z Grodźca h. Gryf Świeboda w Tekach profesora Dworzczka

 

wypisy dotyczące członków rodziny sporządzono w oparciu o http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html

Grodziccy h.Gryf - drzewo genealogiczne rodziny (flash)


1595

3342 (Nr. 964) 1595

Stanisław Grodzicki, syn nieżyjącego Macieja odebrał od Juljana Węgorzewskiego 1. 000 złp. i tę sumę zapisał Zofji Węgorzewskiej, Juljana siostrze rodzonej, pannie, a w razie jej śmierci Janowi i Mikołajowi Wegorzewskim, synom nieżyjącego Wacława, a Juljana nepotom (f. 1607v)


1597

14972 (Nr. 1402) 1597

Urodzony Stanisław Grodzicki, syn nieżyjącego Urodzonego Bartłomieja Grodzickiego, dziedzictwo swoje we wsi Grodziszczko w powiecie poznańskim za 330 złp. sprzedaje bratu swemu, Urodzonemu Tomaszowi Grodzickiemu (f. 496)

 

14973 (Nr. 1402) 1597

Urodzony Wacław Grodzicki, syn nieżyjącego Urodzonego Bartłomieja Grodzickiego, dziedzictwo swoje we wsi Grodziszczko w powiecie poznańskim za 330 złp. sprzedaje bratu swemu Urodzonemu Tomaszowi Grodzickiemu. (f. 497)


1598

321 (Nr. 968) 1598

Urodzony Stanisław Grodzicki, kwituje z 500 złp. Andrzeja Mokronoskiego, syna nieżyjącego Aleksandra Mokronoskiego (f. 537)


1663

1449 (Nr. 208) 1663

Michał Grodzicki i Teresa de Wierzbno Pawłowska małżeństwo dożywotnie (f. 177)

 

3272 (Nr. 63) 1663

Michał z Kotulina Grodzicki i Teresa z Wierzbna Pawłowska, z I oraz Krzysztof z Skrzypny Twardowski, Władysław Krzyżanowski i Wojciech z Bukowca Dąbrowski jako opiekunowi: Aleksandra i Katarzyny Ponińskich małoletnich nieżyjącej Jadwigi z Skrzypny Pawłowskiej z nieżyjącego Wojciecha Ponińskiego 1-o v. zrodzone dzieci z II kontr. (f. 599)


1665

1468 (Nr. 208) 1665

Mikołaj Grodzicki syn nieżyjącego Stanisława Grodzickiego żonie swej Teresie Pawłowskiej zapisuje 7. 000 fl. posagu i t. w. jako rekompensatę za utratę praw do wsi Nowawieś (f. 216v)


1666

11627 (Rydzyna)

1666.24/VIII. urodziła się Jadwiga, córka Jaśnie Wielmożnego Pana Stanisława Pawłowskiego i Anny Jako świadkowie Wielmożny Pan Mikołaj Grodzicki i Urodzona Jadwiga Karszecka z Trzebina

 

11628 (Rydzyna)

1666.29/X. urodziła się Elżbieta, córka Wielmożnego Pana Jana Pierzchlińskiego i Barbary Jako świadkowie Urodzony Mikołaj Grodzicki i Jaśnie Pani Jadwiga Pawłowska


1669

3459 (Nr. 68) 1669

Mikołaj z Kotulina Grodzicki i Teresa z Wierzbna małżeństwo z I i Stefan z Ułanowic Ułanowski i Marjanna de Poleszna małżeństwo z II, kontrakt dzierżawy 1 rocznej wsi Piła w powiecie lelowskim suma v. 4. 700 zł. rob. (f. 394)


1670

828 (Nr. 1868 IX) 1670

G. Mikołaj Grodzicki, nieżyjącego Stanisława syn, żonie Teresie Pawłowskiej dopisuje do poprzedniej oprawy sumę 4. 000 złp. posagu i t. w. (f. 106)


1672

3538 (Nr. 68) 1672

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjacego Stanisława Grodzickiego, winien 500 zł. Janowi Pierzchlińskiemu (f. 676v)


1678

3697 (Nr. 73) 1678

Mikołaj Grodzicki i Teresa z Wierzbna Pawłowska małżonkowie, za kons. król., minę żel. vulgo Piłę w starostwie krzepickim, cedują Atanazemu i Helenie Miączyńskim małżonkom Dat. kons. 1678. 28/IV. (f. 220)


1686

226 (Nr. 1111 III) 1686
Katarzyna Grodzicka córka Mikołaja Grodzickiego z Teresy Pawłowskiej, żona Stanisława Przybysławskiego, kwituje rodziców z 6. 000 złp. posagu (f. 4) Stanisław P., s. o. Aleksandra P. podsędka wschow. z ol. Anny Ziemeckiej na 1/2 dóbr zap. jej pos. 6. 000 złp. (f. 4) Mikołaj G., s. ol. Stanisława (f. 3v).


1689

8493 (Nr. 307) 1689

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjącego Stanisława, intromit. do części wsi Wyskoć, kupionej od Jana Pawłowskiego, syna nieżyjacego Adama (f. 196v)

 

13707 (Nr. 1118 IX) 1689

Mikołaj z Kotulina Grodzicki, dziedzic Nowejwsi powiat kość. przyjął sumę 4. 000 złp. ze Strzyżewka powiat pyzdr. na Nowąwieś od Stefana Bojanowskiego i Katarzyny Młodziejewskiej małżonków dziedziców Strzyżewka i zap. wyderk. cz. r. proboszczowi z Zdzieszu i alter. ołt. Sw. Józefa ib. (f. 114v)


1690

8525 (Nr. 307) 1690

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjącego Stanisława, dziedzic części Wyskoci, (f. 276) Kwitowany przez Zofję z Sierskich Pawłowską z prowizji rocznej od sumy 13. 000 zł. za dobra Wyskoć sprzedanej mu w gr. pozn. (f. 277)


1691

8547 (Nr. 307) 1691

Mikołaj Grodzicki, syn niezyjącego Stanisława, dziedzica części Wyskoci, introm. do części tej wsi kupionej od Jana Pawłowskiego, syna nieżyjącego Stefana z nieżyjącej Jadwigi Wybranowskiej (f. 348) Teresa Pawłowska żona Mikołaja Grodzickiego. oni kwit. się z 3-l. dzierżawy Wyskoci z Wojciechem Awrelewskim i Teresą Piechocką małżonkami (f. 348v)

 

30863 (Poznań św. Maria Magdalena)

1691.9/VII. urodziła się Małgorzata, córka Urodzonego Radzickiego i Anny Jako świadkowie Urodzony Mikołaj Grodzicki z Wyskoci i Zofja Kowalkowska z Trusina


1694

3844 (Nr. 1127 III) 1694

Mikołaj Grodzicki syn nieżyjącego Stanisława dziedzica Kleszczewo powiat kość. Wojciechowi Gruszczyńskiemu Kośmidrowi, synowi nieżyjącego Jana Gruszczyńskiego z nieżyjącej Jadwigi Chlebowskiej za 10. 000 złp. na lat 3 wydany. (f. 41v)

 

4104 (Nr. 1128 IX) 1694

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjacego Stanisława z nieżyjącej Anny Żabickiej, dziedzic Nowejwsi k. Leszna w powiecie kość., dobra te synowi swemu Swiętosławowi zrodzonemu z Teresy Pawłowskiej za 60. 000 złp. sprzedaje (f. 49)

 

8601 (Nr. 307) 1694

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjącego Stanisława Grodzickiego z nieżyjącej Anny Żabickiej, córce swej pannie Marjannie Grodzickiej z Teresy z Werbna Pawłowskiej, żonie przyszłej Franciszka Miaskowskiego, syna Macieja Miaskowskiego kasztelana lędzkiego, 10. 000 zł. posagu (f. 549v)


1699

14667 (Nr. 1137 X) 1699

Urodzony Kazimierz Grodzicki, syn Mikołaja Grodzickiego, z nieżyjącej Teresy Pawłowskiej, Nowejwsi w powiecie kość. koło Leszna współdziedzic, dobra te w powiecie kość. za 75. 000 złp. Tomaszowi Grodzickiemu. bratu swemu rodzonemu sprzedaje (f. 122v)


1700

1547 (Nr. 1139 X) 1700

Marcin Koszutski, syn nieżyjącego Aleksandra. w imieniu swoim i Urszuli żony swej i Teresy panny Dzierzbińskich, córek nieżyjącego Andrzeja z nieżyjącej Marjanny z Werbna Pawłowskich, i ol. Anny Dz. Kazimierza Grodzickiego żony bp. +-ej spadkobierczyni, z I i tenże Kaz. Grodzicki z II kontr. o d. Modlibogowice dożywotnie Grodzickiego (f. 24)

 

1607 (Nr. 1139 X) 1700

Kazimierz Grodzicki, syn nieżyjącego Mikołaja z nieżyjącej Teresy z Werbna Pawłowskiej sumę 6.500 złp. zap. sobie przez Marcina Koszutskiego jako męża Urszuli Dzierzbińskiej, c. o. Andrzeja Dz. dz-a Modlibogowic z ol. Marjanny z Werbna P. dożywotnika dóbr żoninych, sumę tę ceduje temuż K. poses. Modlibogowic (f. 137). Teresa Dzierzbińska panna, siostra rodz. Urszuli (f. 137v)

 

1749 (Nr. 1139 XII) 1700

Mikołaj Grodzicki, dziedzic Wyskoci, syn nieżyjącego Stanisława, Jan-Konstanty Rozbicki, syn nieżyjącego Piotra (f. 13v, 14)

 

1758 (Nr. 1139 XII) 1700

Mikołaj Grodzicki, syn nieżyjącego Stananisława, kwituje syna swego Tomasza Grodzickiego z nieżyjącej Teresy Pawłowskiej zrodzonego, spadkobiercę nieżyjącego. Swiętosława brata swego rodzonego z 15.400 złp. sobie zezn. przez owego Swiętosława syna zapis. (f. 21v)

 

1377 (Nr. 1139 VIII) 1700

Konstanty z Bużenina Marszewski syn nieżyjącego Wojciecha z Teresy Skaławskiej z I i Tomasz z Kotulina Grodzicki syn Mikołaja z nieżyjącej Teresy z Werbna Pawłowskiej z II kontraktu sumę v. 20. 000 złp. (f. 17)

 

1380 (Nr. 1139 VIII) 1700

Tomasz Grodzicki, syn Mikołaja, brat rodzony i spadkobierca nieżyjącego Swiętosława Grodzickiego który żył 1697 (f. 18v). Jego brat rodzony Kazimierz Grodzicki (f. 21v)

 

1379 (Nr. 1139 VIII) 1700
Joanna z Bużenina Marszewska, córka Konstantego z Marjanny Naramowskiej, żona Tomasza z Kotulina Grodzickiego, który jej oprawia sumę 20. 000 złp. na wsi Nowawieś p. kość. (f. 18)


1701

2334 (Nr. 1140 IV) 1701

Tomasz Grodzicki, syn Mikołaja z Teresy Pawłowskiej, daje zobowiązanie Maciejowi Błociszewskiemu (f. 104)

 

5887 (Nr. 1141 VII) 1701

Mikołaj Grodzicki, s. o. Stanisława Gr. z ol. Anny Żabickiej, Wyskoć w p. kość. synowi swemu Kazimierzowi za 80. 000 złp. sprzedaje (f. 11v)


1707

727 (Brody)
1707.25/IV. (Pakosław) Stanisław Wiktoryn Florjan, s. MD. Tomasza i Joanny Grodzickich -- MD. Konstantyn i Marjanna Marszewscy z


1708

729 (Brody)

1708.15/VIII. Wawrzyniec Dominik, s. MD. Macieja Rokossowskiego ze wsi Turowo i Elżbiety -- Tomasz Grodzicki tenut. Pakosławia i Eleonora Marszewska


1709

5541 (Kwilcz)

1709.25/VIII. (Lutomek) Marjanna c. MD. Wojc. Kwileckiego i Urszuli -- G. Tomasz Grodzicki i M. Konst. Kwilecka

 

10970 (Nr. 93) 1709

Mikołaj Grodzicki b. dziedzic Nowejwsi p. kość., którą sprzedał był 1694 synowi Swiętosławowi Gr. (f. 2)

 

5587 (Kwilcz)

1709 . (Lutomek) G. Wojciech Manikowski x Elżb. Kwilecka -- Tom. Grodzicki dz. Nowejwsi, Ponikiewski dz. Rudnic, Rozbicki dz. Rozbitka


1710

4711 (Nr. 1145) 1710

Tomasz Grodzicki, s. Mikołaja z ol. Teresy Pawłowskiej, dziedzic Nowejwsi (f. 107)


1711

4792 (Nr. 1146 I) 1711

Tomasz Grodzicki, s. Mikołaja G. z Teresy z Werbna Pawłowskiej ulepszają oprawę z r. 1700, żonie Joannie Marszewskiej, c. Konst. z Marjany Naramowskiej dopisał 10. 000 złp. (f. 65v)

 

738 (Brody)
1711.25/X. (Pakosław) Franciszka Brygitta, c. poprz. [Tom. i Joanny] Grodzickich -- Konstanty Marsz. dz. Brodow i MD. Anna Witkowska


1714

12858 (Nr. 1148 III) 1714

Tomasz z Kotulina Grodzicki, s. o. Mikoł. z ol. Teresy Pawłowskiej, Nowąwieś p. kość. za 77. 366 złp. sprzed. Władysławowi Gozdawie Dzierżanowskiemu (f. 87). Zezn. dz. Rożnowa (f. 88)

 

12838a (Nr. 1148 II) 1714
Helena Grodzicka, c. o. Mikoł. z ol. Teresy Pawłowskiej ż. Jana Arcemberskiego murgrab. gr. pozn. (f. 164) siostra rodz. Kaz. G., dziedzica dóbr Wyskoć; Jan A., s. o. Jana (f. 164v)


1716

7376 (Łęgowo)

1716.17/IV . Łukasz Ponikiewski, s. MGD. Michała P. sędziego bydgosk. i MD. Heleny Morszewskiej -- MD. Tom. Grodzicki i MD. Marjanna M. babka


1718

14861 (Nr. 1158) 1718

Tom. Grodzicki, s. o. Mikoł. z ol. Teresy Pawłowskiej, były dziedzic Nowejwsi w p. kość., obecny dz. Rożnowa w p. pozn., żonie Joannie Marszewskiej, c. Konstantyna z Marjanny Naramowskiej, po sprzedaży Nowejwsi Władysławowi Gozdawie Dzierżanowskiemu posag jej 30 tys. zł. przenosi na Rożnowo (f. 25v)


1723

758 (Brody) 1723
1723.10/2. (Pakosław) Wojciech Sebastjan, s. G. Karola Rokossowskiego i Marjanny Grodzickiej -- G. Wacław Zakrzewski i Joanna Grodzicka


1724

761 (Brody)

1724.26/I. (Pakosław) Antoni Fabjan, s. poprz. G. [Karola i Marjanny Grodzickiej] Rokossowskich -- G. Tomasz Grodzicki z ż. Joanną


1725

764 (Brody)

1725.11/II. (Br.) Ignacy Walenty Antoni Teodor, s. MGD. poprz. [Konstantyna i Jadwigi Marszewskich -- MGD. Tom. Grodzicki dz. Roznowa i M. Joanna ż. jego

 

15058 (Nr. 1198) 1725
Helena Grodzicka c. o. Mikoł. G., wd. po Janie Arcemberskim dziedzicu 1/2 Bródek w par. Brody W., drudiej 1/2 tej wsi dziedziczka, matka, w im. sw. oraz Wojciecha, Walentyna, Krystyny i Zofji panien, dzieci swych AA. z I i Konstantyn z Bużenina Marszewski s. o. Wojc. z ol. Ter. Skaławskiej, dz. d. Brody W. z II kwit. ze spraw (f. 17)

 

15078 (Nr. 1200) 1725
Helena Grodzicka, c. o. Mik. z ol. Teresy z Werbna Pawłowskiej, a wdowa po ol. Janie Arcemberskim, wsi Bródki dziedziczu, matka, w im. sw. oraz Wojciecha i Walentyna AA. synów, małoletnich, dobra Brodki Konstantynowi Marszewskiemu dziedzicowi d. Brody za 37. 500 złp. sprzed. (f. 13)


1727

821 (Brody)
1727.6/I. (Bródki) MGD. Stefan Skoraszewski x Gv. Zofja Marszewska - Adam Pawł. klan biechow., Konstantyn M., Jaoanna z M. Grodzicka


1728

2780 (Nr. 135) 1728

Tomasz z Kotulina Grodzicki, s. o. Mikoł. z ol. Teresy z Werbna Pawłowskiej (f. 225v)

 

11764 (Nr. 96) 1728

Tomasz z Kotulina Grodzicki, s. o. Mikoł. z ol. Teresy Pawłowskiej, z I i Eleonora z Działyńskich Latalska Raczyńscy i inni z II (f. 82) Andrzej R.


1730

10989 (Nr. 1222) 1730

Marcjan Grodzicki, s. o. Kaz. G. z Konstancji Skorzewskiej obec. żony Ignacego Małachowskiego zrodzony, kwituje z 1. 000 złp. Tomasza Gr. stryja (f. 76v). Ludwika Gr. siostra rodz. zezn. (f. 77)


1732

5126 (Kamionna)

1732.11/III. (Kolno) Józef Jan, s. GD. Karola Rokoszewskiego tenut. G. Marjanny -- GD. Tomasz Grodzicki i GD. Joanna Grodzicka


1733

3014 (Duszniki)

1733 G . Józef Kosicki x G. Barbara Marszewska -- Konst. M. kla[...] Adam Pawłowski klan biechowski, MGD. Tom. Grodzicki, MGD. Wojc. Manikowski, MGD. Karol Rokossowski, MGD. Piotr Płonczyński, Aleks. Płoncz., Jakub i Wojc. Kosiccy, bracia rodz. jej


1739

11132 (Rożnowo)
1739.21/IV. + G. Joanna z Marszewskich Grodzicka ż. Tom. G., we wsi Gościejewo par. rogoziń. poch. Pozn. ref.


1742

6373 (Nr. 1267) 1742

Józef z Kotulina Grodzicki, Tomasza, ol. Mikołaja z ol. Pawłowskiej syna, z ol. Joanny Marszewskiej syn ol. zaś Konstantyna Rokossowskiego prepozyta pniew. z ol. Elżb. G. córki Mik. i Pawł., brat ciot., w im. sw. oraz braci swych rodz. Stanisława i Stefana GG. sumę po księdzu ceduje Karolowi R. poses. wsi Piotrowo (f. 217v). Zygmunt z K. G. brat rodz. zezn. (f. 218)


1745

13937 (Nr. 77) 1745

G. Mikołaj Grodzicki, pannie Marjannie G-ej, córce swej do jej sumy posag. z dd. macierz. dopisuje s. 400 złp. (f. 386v)


1746

15513 (Nr. 1285) 1746

Tomasz z Kotulina Grodzicki, w im.: Teresy, Eleonory i Franciszki panien G. córek swych z ol. Joanny Marszewskiej, c. o. Konst. klana przemęc., oraz: Stanisław, Zygmunt, Józef, Aleksander i Stefan G. G., s. Tom. z tejże Marsz., oraz Karol Rokossowski w im. sw. i Marjanny G., c. Tom. z o. Marsz. ż. swej, współspadkob. ol. dziada Marszew. klana i po nim d.: Brody, Pakosław, Brodki, Marszew p. pozn. współdziedzice, części tam swoje Józefowi Cywińskiemu wojskiemu pozn., s. o. Bartłom C. z ol. Heleny Węgierskiej za 40. 000 złp. sprzed. (f. 71)


1748

9483 (Nr. 1293) 1748
Marjanna Grodzicka, c. Tom. z Kotulina Gr. z ol. Joanny Marszewskiej, ż. Karola Rokossowskiego, części swoje d. Brody, Pakosław, Brodki i Marszewo p. pozn. sprzed. Józefowi Cywińskiemu podczaszemu poznańsk. za 4. 444 złp. (f. 62). Karol Rok., s. o. Wojc. z ol. Kat. Milińskiej zap. dożyw. z żoną. (f. 63). To samo robią jej siostry rodz. panny Teresa, Eleonora i Franciszka GG (f. 74)


1750

16476 (Gniezno Katedra)

1750.2/IV. G. Stefan Grodzicki x V. Anna Wróblewska z pf. słupy. -- G. Wojc. Arcemberski Michał Roman etc.

 

7099 (Nr. 211) 1750

Ignacy Trzciński w im. sw. i ż. Zofji Węgorzewskiej z I i Stefan Grodzicki i Anna Wróblewska z II małż. komplan. s. v. 27. 000 złp. (f. 23) Ignacy T. dziedzic Słębowa, a zast. pos. Grochowisk p. kc. (f. 23v)


1751

15634 (Nr. 1302) 1751

Stefan z Kotulina Grodzicki, s. Tom. z ol. Joanny z Bużenina Marszewskiej, klanki przemęc., z I i Anna Wróblewska, c. o. Jana Wr. z ol. Kat. Korytowskiej małż. dożyw. (f. 160v)

 

18283 (Rogowo)
1751.5/IV. Joanna Katarz., c. G. Stefana i Anny Grodzickich de Wróblewska de domo Korytowskich, z Grochowisk Pańskich -- G. Paweł Marchilewicz dworz. i Zofja Arceberska


1752

15659 (Nr. 1305) 1752

Józef z Kotulina Grodzicki, dziedzic Woycieszyna powiat poznański na 1/2 dóbr żonie Zofji Tomickiej zapisuje posagu 17. 000 złotych polskich (f. 40)

 

15674 (Nr. 1305) 1752

Józef z Kotulina Grodzicki s. Tom. z ol. Joanny Marszewskiej, dz. Ocieszyna, Gołembowa z przyl. w p. pozn. z I i Zofja Tomicka, c. o. Wład. miecznika pozn. z Kat. de Szymanczewskie z II małż. dożyw. (f. 135)

 

18284 (Rogowo)

1752.19/III. Konstancja, c. G. Józefa i Małgorzaty Piechowskich -- G. Stefan Grodzicki z Groch. Pań. i G. Paledzka z Marcinkowa


1754

16922 (Izdebno)

1754.25/II. (Czewujewo) G. Adam Węgorzewski z Grochowic Szlacheckich x V. Kordula Sławoszewska z Czewuj. -- G G. Stef. Grodzicki, Wład. Palędzki Ant. Gliszczyński


1755

25330 (Poznań - O.O.Reformaci)

1755.12/VI. pochowany Wielmożny Pan Tomasz Grodzicki z Rożnowa

 

11135 (Rożnowo)

1755.7/VI. zmarł Wielmożny Pan Tomasz z Kotulina Grodzicki dziedzic, lat ok. 80. Poch. ref. Pozn.

 

7084 (Nr. 1315) 1755

Eleonora Grodzicka panna, córka nieżyjącego już. Tomasza z Kotulina Grodzickiego dziedzica Roznowa z przyległościami z nieżyjącej Joanny z Buzenina Marszewskiej córki Konstantyna kasztelana przemęckiego z Marjanny Naramowskiej w towarzystwie Stanisława z Kotulina Grodzickiego pisarza komisji województwa poznańskiego i kaliskiego brata swego rodzonego, tegoż Stanisława, Zygmunta generała JKMci i RP. sędziego elekta naa Tryb. Radomski, Zofję z Tomickich wd. po Józefie z Kotulina Grodzickiego matka Jana Nepomuc. i Józefa synów jej, Roznowa obecnych dziedziców, oraz Aleksandra i Stefana braci m. s. rodz. i bratanków Grodzickich, ol. Tomasza synów i nepotów, swoich zaś braci i siostrzeńców z sum kwit. (f. 81). Teresa G. panna jej siostra rodzona (f. 82) Stanisław z Kotulina Grodzicki ich brat rodzony, dziedzic Chwalszyc w powiecie pyzdr., panna Franciszka Grodzicka, ich siostra rodzona (f. 84) Stefan z Kotulina Grodzicki ich brat rodzony (f. 84v) dziedzic dóbr Grochowicko Pańskie

 

7080 (Nr. 1315) 1755

Aleksander z Kotulina Grodzicki, syn nieżyjącego Tomasza Grodzickiego z nieżyjącej Joanny z Bużenina Marszewskiej klanki przemętskiej z I i Elżbieta Widlicka c. Aleks. Widlickiego z nieżyjącej Ludwiki Boguckiej z II małżeństwa dożyw. (f. 73)

 

7062 (Nr. 1315) 1755
O. Berengazjusz Wężyk-Rucki przeor dominikanów poznań. Aleksandra i Stefana Grodzickich, ol. Tomasza z Kotulina Gr. dz-a Rożnowa z przyl. synów i Zofję z Tomickich wd. po Józefie G., matkę, oraz Jana Nepomucena i Józefa synów GG., dziedziców Rożnowa z przyl. kwit. (f. 38)


1756

3348 (Nr. 143) 1756

Mikołaj Węgorzewski, syn nieżyjącego Stanisława z nieżyjącej Teresy Trzcińskiej, sumę 10. 000 złp. z sumy oryginalnej 27. 000 złp. przez nieżyjącego ojca na Grochowiskach Pańskich nieżyjącej żonie Trzcińskiej opraw. 1725. (na poczet połowy przypadłej w dziale z Zofją Węgorzewską, ż. Ignacego Trzcińskiego, siostrą swoją rodzoną) ceduje Stefanowi Grodzickiemu (f. 108v) Ign. T. dz. Słębowa (f. 109v). Stefan z Kotulina Grodzicki posesor Grochowisk Pańskich (f. 109v). Ign. T., s. o. Franc. z ol. Teresy Skotnickiej zap. ż. pos. 13. 500 zł. (f. 111)

 

3347 (Nr. 143) 1756

Stefan Grodzicki posesor Grochowisk Pańskich w imieniu swoim i żony Anny Wróblewskiej, kwituje Ignacego Trzcińskiego dziedzica Słębowa (f. 108)

 

18286 (Rogowo)
1756.7/IV. Marjanna, c. G. Stefana z Kotulina i Anny z Wróbl. Grodzickich pos. G. Pań. -- G. Walenty Krzywosędzki burgr. pyzdr. dz. Złotnik i Teresa Palędzka ż. dziedzica Marcinkowa Dol.


1765

25373 (Poznań - O.O.Reformaci)

1765.7/VI. poch. G. Stefan Grodzicki


1767

16897 (Izdebno)
1767.28/II. (I.) (13. *) Józef, s. G. Mac. Miklaszewskiego i akatol. Karoliny Bogumiły z Rozbickich -- G D. Jerzy Złotnicki dz. Czewujewa i G D. Anna z Wróblewskich Grodzicka dz-a Grochowisk Pańskich ass. Stefan Wróblewski mł. pos. Groch. Pań. i V. Marjanna Złotnicka, c. Jerzego i Kat. dz-ców Czewujewa


1768

1768.12/XII. (Dw. Królikowo) 3. *, Wenefrida Marjanna, c. poprz. M. Wróblewskich [Tomasza i Ewy z Osłowskich Wróblewskich] sędziów -- G D. Joanna Grodzicka V. z dw. cerem. 1781.26/II.


1779

4255 (Popowo)

1779.10/II. (Jaroszewo i Kłodzin) G. Wojcieh Nerski pos. Jaroszewa x G. v. Anna Choinska z Kłodzina -- G. Józef Daleszyński, G. Mikoł. Grodzicki i G. Michał Zagórski


1780

17060 (Nr. 1357) 1780

X. Kazimierz Grodzicki prebend. kość. żarnowskiego s. o. Jana, w im. sw. i brata rodz. Michała G., sumy zap. 1779 przez Aleks. z Kotulina Gr., ceduje Felicjanowi Niegolewskiemu ście pobiedzisk. (f. 264)


1782

15395 (Nr. 109) 1782

Aleksander z Kotulina Grodzicki kwituje Antoniego i Zofię z Rożnowskich małżonków Widlickich Jarząbkowa dziedziców z 7. 000 złotych polskich z sumy większej 9. 000 złotych polskich z zastawu Jarząbkowa 1780.25/VI. (f. 77v) Zmarła siostra rodzona Widlickiego była żoną Aleksandra z Kotulina Grodzickiego. (f. 77v)

 

32563 (Kłecko)
G. Maciej Rowiński x Joanna Grodzicka pos. d. Michalcza; s. Grzegorz Józef ur. 1782.21/III. ( -- Jan Garczyczyński (?) z Pomorzanek i Magdal. z Czachurskich Miaskowska z Chlebowa)


1786

15948 (Nr. 113) 1786
Anna z Wróblewskich wdowa Grodzicka kwituje Ksawerego Jasińskiego komornika granicznego gnieźnieńskiego, dziedzica Witakowic z przyl. z 3. 174 złp. (f. 74v)

 

16269 (Gniezno św. Trójca)
1786.21/II. (11. *) Eufrozyna Konstancja, c. G. Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich -- MD. Kajetan Stablewski burgr. woj. gn. Jadwiga Rożnowska pisarzowa gr. gn.


1787

16092 (Nr. 114) 1787

Aleksander Grodzicki, syn nieżyjącego Tomasza z Kotulina Grodzickiego z nieżyjącej Joanny z Bużenina Marszewskiej, córki nieżyjącego Konstantego kasztelana przemęckiego swoją porcję z sumy 2. 000 złotych polskich zapisanych skryptem z 1764.8/VIII. przez nieżyjącego Józefa Ulatowskiego wojskiego brzesko kujawskiego na rzecz nieżyjącego Stanisława Grodzickiego brata rodzonego zeznającego a spadłej potem na zeznającego, na Józefa Grodzickiego rotmistrza kawalerii narodowej i na spadkobierców nieżyjącego Stefana Grodzickiego, tj. na: Ignacego, Wojciecha chorążego wojsk koronnych, Józefa, Joannę żonę Macieja Rowińskiego, i Rozalię pannę Grodzickich ceduje Maciejowi Rowińskiemu, synowi nieżyjącego Michała z nieżyjącej Marianny Zgórskiej (f. 101)

 

39381 (Gniezno - Św. Michał)
1787.23/VII. (Łabiszynek dwór) * Jan Paweł s. MG Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich, chrzcz. 8/7. -- MGD Józef Dorpowski i GD. Konst. Ozdowska.


1789

39377 (Gniezno - Św. Michał)
1789.1/V. Ewaryst Stanisław, s. poprz. MG Rowińskich [Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich] -- MG Ewaryst Jaraczewski, pis. gr. gn., To dziecko +


1790

39378 (Gniezno - Św. Michał)
1790.31/VII. Ignacy, s. poprz. MG Rowińskich [Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich] komorników ziem. -- GD. Konstanty Mroczyński mł. i G. Anna z Wróblewskich Grodzicka babka dziecka


1791

17930 (Nr. 1368) 1791
Maciej Rowiński w im. sw. i Joanny z Grodzickich żony swej, i Józef podpor. w. kor., i Rozalja, brat i siostra m. s. rodzeni GG., ol. Stefana syn i córki, (f. 180)


1792

39379 (Gniezno - Św. Michał)
1792.20/XII. Tomasz Teofil, s. poprz. MG Rowińskich[Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich], komorników -- GD. Jan Eyberle i G. Teresa R.


1793

16591 (Nr. 117) 1793
Walenty Gozimirski klan elbląski kawaler ord. polskich, Józef Łakinski i Teresa z Kołudzkich małż., Bonawentura Borucki i Aniela z Koł. małż., Maciej Rowiński i Joanna z Grodzickich małż., pozwani przez Władysława ojca, Gabriela i Józefa synów Rumiejewskich (f. 115)


1802

32520 (Kłecko)
G. Anna z Wróblewskich Grodzicka, l. ok. 75, 1802.18/I. + Swiniary. Phtisi.


1795

39434 (Gniezno - Św. Michał)
1795.15/IV. + (Łabiszynek Dwór) GD. Joanna z Grodzickich, żona Mateusza Rowińskiego, dziedzica wsi Swinary, posesora dóbr Łabiszyńskich l. 43, poch. 17


... cdn

www.dabrowski.esimple.pl