Rowińscy z Rowna h. Boża Wola w Tekach profesora Dworzczka

 

wypisy dotyczące członków rodziny sporządzono w oparciu o http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html


1664

502 (Nr. 1425) 1664

Ksiądz Wojciech Rowiński S. J. Kollegiaty poznańskiej prezbiter, syn nieżyjącego Stanisława Rowińskiego z nieżyjącej Anny Drozdowskiej, części w Kłoniczewie powiat szadkowski spadłe na siebie oraz Stefana, Władysława, Andrzeja i Marjana braci rodzonych Rowińskich bratu rodzonemu Stefanowi Rowińskiemu daje (f. 335v)


1709

55630 (Potulice)

1709.30/V. zmarła Zofja, 1 rok, córka Urodzonego Andrzeja Rowińskiego pochowana w kościele


1717

11248 (Nr. 93) 1717

Marianna Przyborowska, córka nieżyjącego Andrzeja Przyborowskiego dziedzica wsi Chociczka w powiecie pyzdr., z nieżyjącej Anny Borzymowskiej zrodzona, wdowa po nieżyjącym Stanisławie Radziszewskim, sumę 1. 000 złotych polskich zabezpieczonych na Chociczce w roku 1676 Przez nieżyjącego Władysława Domiechowskiego ceduje Barbarze Radziszewskiej, córce tegoż nieżyjącego Radziszewskiego, z siebie zrodzonej, żonie Andrzeja Rowińskiego, i pannie Katarzynie Jagodzińskiej córce nieżyjącego Jana Jagodzińskiego z nieżyjącej Marianny Radziszewskiej nepotce swej (f. 287v)


1718

13090 (Stęszew)

1718.22/VIII. zmarła Agnieszka córka Wielmożnego Pana Andrzeja Rowińskiego ekon. Stęszewskiego.


1719

23456 (Stęszew)

1719.8/IX. (* 4/9) urodził się Michał, syn Wielmożnego Pana Andrzeja Rowińskiego i Wielmożnej Pani Barbary z Radziszewskich Jako świadkowie Wielmożny Pan Antoni Cielecki i Jaśnie Wielmożna Pani Dorota Broniszowa kasztelanka kaliska

11390 (Nr. 94) 1719

Paweł-Franciszek Rowiński, syn nieżyjącego Samuela Rowińskiego, dziedzic Skiereszewa powiat gnieźnieński z I i Stanisław Rokossowski, syn nieżyjącego Jana Rokossowskiego z II kontraktu sprzedawca tej wsi suma v. 55. 000 złotych polskich (f. 68)


1722

10529 (Nr. 1185) 1722

Andrzej Rowiński, syn niezyjącego Franciszka Pawła Rowińskiego z nieżyjącej Elżbiety Czarnocianki, w imieniu swoim i żony Barbary Radziszewskiej kontrakat zawarty między Józefem Kaz. z niezyjącej Anny Pijanowskiej 1-ej żony i Józefem z nieżyjącej Anny Winnickiej 2-ej żony, nieżyjącego Marcina Mierzewskiego posesora części Czeluścina, "Rusczynowczyna" w powiecie gnieźnieńskim synami, w imieniu swoim i Jakuba, Łukasza i Rozalji braci i siostry swych rodzonych Mierzewskich z I i sobą zeznającym z II w r. 1720 zawarty, ceduje Jakubowi Rokossowskiemu synowi nieżyjącego Macieja Rokossowskiego. (f. 178v)


1746

47088 (Kunowo)

1746.12/VI. ślub Urodzonego Michała Rowińskiego x Urodzoną Marjanną Zgorską w Dolsku Jako świadkowie Jaśnie Wielmożni Wojciech Roszkowski i Antoni Dębiński i inni


1757

15724 (Nr. 1321) 1757

Urodzony Michał Rowiński, syn Andrzeja z Barbary Radziszewskiej z I i Anna z Zgórskich Rowińska z II małżeństwa dożywocie (f. 168)


1774

16731 (Nr. 1351) 1774

Maciej z Rowny Rowiński, nieżyjącego Michała Rowińskiego, nieżyjącego Andrzeja Rowińskiego syna syn i Jego wuj ksiądz Franciszek Salezy Zgórski kanonik lateraneński., proboszcz gąsawski (f. 477)


1776

11910 (Nr. 1353) 1776

Marcin a Rowna Rowiński, syn nieżyjącego Michała Rowińskiego z Marjanny Zgórskiej, brat rodzony.: Jana, Macieja i Jadwigi; Jan ojciec i Józef syn Turowie, dziedzice Domasławia (f. 211)


1778

42471 (Poznań - Sw. Mikołaj)

1778.2/VIII. urodziła się Anna Zuzanna, córka Urodzonych Macieja i Joanny Rowińskich Jako świadkowie Urodzony Jan Rowiński i Urodzona Anna Grodzicka

 

42418 (Poznań - Sw. Mikołaj)

1778.22/VIII. zmarło dziecko Urodzonego Macieja Rowińskiego, poch. kośc.


1782

32563 (Kłecko)

1782.21/III. urodził się Grzegorz Józef syn Wielmożnych Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich posesorów dóbr Michalcza. Rodzicami chrzestnymi zostali Wielmożni Państwo Jan Garczyczyński z Pomorzanek i Magdalena z Czachurskich Miaskowska z Chlebowa


1784

7772 (Nr. 1361) 1784

Maciej z Rowna Rowiński mąż Joanny Grodzickiej, kwituje Józefa Gliszczyńskiego kasztelana biechowskiego, Kawalera Orderu Świętego Stanisława dziedzica Rożnowa (f. 66) Paweł Żeromski mąż Eleonory Grodzickiej, kwituje kasztelana (f. 66v)


1786

39006 (Gniezno - Św. Trójca)

1786.21/II. (Gn.), urodziła się 11, Eufrozyna Konstancja, córka Urodzonego Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich Jako świadkowie Wielmożni Państwo Kajetan Stablewski, burgrabia wojewódzki gnieźnieński, Jadwiga Rożnowska, pisarzowa grodzka gnieźnieńska.


1787

16092 (Nr. 114) 1787

Aleksander Grodzicki, syn nieżyjącego Tomasza z Kotulina Grodzickiego z nieżyjącej Joanny z Bużenina Marszewskiej, córki nieżyjącego Konstantego kasztelana przemęckiego swoją porcję z sumy 2. 000 złotych polskich zapisuje skryptem z 1764.8/VIII. przez nieżyjącego Józefa Ulatowskiego wojskiego brzesko kujawskiego na rzecz nieżyjącego Stanisława Grodzickiego brata rodzonego zeznającego a spadłej potem na zeznającego, na Józefa Grodzickiego rotmistrza kawalerii narodowej i na spadkobierców nieżyjącego Stefana Grodzickiego, tj. na: Ignacego, Wojciecha chorążego wojsk koronnych, Józefa, Joannę żonę Macieja Rowińskiego, i Rozalię pannę Grodzickich ceduje Maciejowi Rowińskiemu, synowi nieżyjącego Michała z nieżyjącej Marianny Zgórskiej (f. 101)

 

39381 (Gniezno - Św. Michał)

1787.23/VII. (Łabiszynek dwór) urodził się Jan Paweł syn Wielmożnego Pana Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich, chrzczony ósmego lipca Jako świadkowie Jaśnie Wielmożny Pan Józef Dorpowski i Wielmożna Pani Konstancja Ozdowska.


1789

16365 (Nr. 115) 1789

Maciej Rowiński imieniem Władysława Dziembowskiego kwituje Wojciecha Jaraczewskiego jako opiekuna spadkobierców nieżyjącego Wojciecha Rozmysłowskiego, tj.: Ignacego, Wincentego, Piotra, Witalisa, Aleksandra, Stanisława, Marianny i Heleny panien, braci i sióstr rodzonych Rozmysłowskch (f. 146v)

 

39377 (Gniezno - Św. Michał)

1789.1/V. urodził się Ewaryst Stanisław, syn Wielmożnych Państwa Rowińskich [Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich] Jako świadek Wielmożny Pan Ewaryst Jaraczewski, pisarz grodzki gnieźnieński, to dziecko zmarło


1790

39378 (Gniezno - Św. Michał)

1790.31/VII. urodził się Ignacy syn Wielmożnie Państwa Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich komorników ziemskich. Rodzicami chrzestnymi zostali Wielmożnie Pan Konstanty Mroczyński młodzian i Urodzona Anna z Wróblewskich Grodzicka babka dziecka


1791

17930 (Nr. 1368) 1791

Maciej Rowiński w imieniu swoim i Joanny z Grodzickich żony swej, i Józef podporucznik Wojska Koronnego, i Rozalja, brat i siostra miedzy sobą rodzeni Urodzonego., nieżyjącego już Stefana syn i córki, (f. 180)

 

7622 (Nr. 163) 1791

Jan Rowiński, syn nieżyjącego Michała Rowińskiego z Mari Zgórskiej, z I i Anna Malczewska, córka nieżyjącego Mikołaja Malczewskiego sędzica ziemskiego poznańskiego z Franciszki Gruszczyńskiej wdowa 1-o v. po nieżyjącym Piotrze Korytowskim podsędku ziemskim gnieźnieńskim, 2-o v. małżeńskie dożywocie. (f. 986)


1792

39379 (Gniezno - Św. Michał)

1792.20/XII. urodził się Tomasz Teofil, syn Wielmożnych Państwa Rowińskich [Macieja i Joanny z Grodzickich Rowińskich], komorników Jako świadkowie Wielmożny Pan Jan Eyberle i Urodzona Teresa Rowińska


1793

16591 (Nr. 117) 1793

Walenty Gozimirski kasztelan elbląski kawaler orderów polskich, Józef Łakinski i Teresa z Kołudzkich małżonkowie, Bonawentura Borucki i Aniela z Kołudzkich małżonkowie, Maciej Rowiński i Joanna z Grodzickich małżonkowie, pozwani przez Władysława ojca, Gabriela i Józefa synów Rumiejewskich (f. 115)

 

11622 (Nr. 1370) 1793

Marceli Trzciński miecznikowicz dobrzyński, kwituje Macieja Rowińskiego, syna nieżyjącego Michała Rowińskiego z Marjanny Zgórskiej dziedzica Swinar, z 46. 000 złotych polskich, z sumy 67. 000 złotych polskich ceny tych dóbr, z kontraktu zastawnego między Mikołajem Skoroszewskim podkomorzym Jego Królewskiej Mości, kawalerem orderu świętego Stanisława, wtedy dziedzicem Swinar z I i zezn. II 1790.23/VI. spisany (Skoroszewski sprzedał potem Rowińskiemu) (f. 21)


1795

39434 (Gniezno - Św. Michał)

1795.15/IV. (Łabiszynek Dwór) zmarła Wielmożna Pani Joanna z Grodzickich, żona Mateusza (Macieja!) Rowińskiego, dziedzica wsi Świniary, posesora dóbr Łabiszyńskich lat 43, poch. 17


1800

32518 (Kłecko)

1800.28/IX. zmarł Stanisław Rowiński lat 10, syn Wielmożnego Pana Macieja dziedzica Świniar i Joanny z Grodzickich


1802

32520 (Kłecko)

1802.18/I. zmarła w Świniarach Phtisi Urodzona Anna z Wróblewskich Grodzicka, lat około 75


1835

32463 (Kłecko)

1835.12/V. ślub Urodzonych Rowińskiego Ignacego, dziedzica Świniar x Ewy Trzebuchowskiej córki Ignacego, urodzonej w Świniarach ale Opielenka w Królestwie. Jako świadkowie Wojciech Grodzicki kapitan Wojsk Polskich oraz Anna z Rowińskich Malczewska

 

32438 (Kłecko)

1835.27/XI. Ślub Wielmożnych Albina Malczewskiego z Węgierskiego młodziana lat 27, x Anna Rowińska z Swinar. Jako świadkowie Wielmożni Hipolit Malczewski, Wielmożny Bonawentura Karoński, Wielmożny Adolf Malczewski

 

www.dabrowski.esimple.pl